За фирмата

 

Фирма "Илвани" е основана през 1993 година от едноличен търговец господин Илия Димитров със седалище гр. Габрово, ул. "Ангел Кънчев" N13. Основна дейност на фирмата е производство на изделия от пластмаса и изработка на матрици. Разполагаме с шприц-автомати за изработка на пластмасови детайли под налягане и матрици за разновидни артикули на тръбно-мебелното производство, автомобилостроенето, строителството и техническите изделия. По заявка на клиента изработваме матрици. Работим съвместно с фирми и еднолични търговци от страната и произвеждаме детайли за европейски фирми в различните промишлени области.